News Trending

Riki Mijling - vormen van betekenis

Van: 
17-02-2019
Tot: 
21-04-2019

Met haar beelden in gebrand staal en cortenstaal werkt de Nederlandse beeldhouwer Riki Mijling (1954, Nijmegen) in een rijke traditie van geometrisch-abstracte sculptuur. Haar werk is als ‘reductief’ te karakteriseren: Mijling zoekt naar een zuivere, onbelaste beeldtaal, vrij van ornament en anekdotiek. En toch zijn haar ruimtelijke sculpturen en wandobjecten allerminst afstandelijk of onderkoeld. Integendeel: Mijlings beelden zijn aanjagers van onze observatie, juist door hun modulaire, veelal veranderlijke karakter. In een intiem proces van zagen, slijpen, polijsten en het aanbrengen van een patina verenigt Mijling materie en geest, haar liefde voor de rauwe materialiteit én het geestelijk chargen, het ‘laden’ van het object. De aantrekkingskracht van haar sculpturen schuilt juist in deze paradox, in dit bezielde vacuüm, of zoals Mijling dat noemt, “het laten zien van leegte”.

Naast werk van Riki Mijling toont de expo Riki Mijling – vormen van betekenis eveneens werk van Bob Bonies, Guy Vandenbranden, Jan Dibbets, Walter Leblanc, Bram Bogart, Gaston De Mey en Jan Schoonhoven. Een selectie die juist in haar diversiteit ‘bruggen slaat’, en laat zien hoe kunstenaars in hun streven naar reductie, naar verstilling in materiële en inhoudelijke zin, hun eigen vorm en medium vonden.

Curator(en):