News Trending

Abstract Expressionisme en First Generation American painting

Action painter Jackson Pollock is de bekendste vertegenwoordiger van het Abstract Expressionisme.
1946 tot 1960

Het abstract expressionisme was een Amerikaanse moderne schilderstroming binnen de abstracte kunst van de 20e eeuw. De stroming domineerde de kunstwereld in de jaren 1946 tot 1960. Het was de eerste grote internationale kunststroming na de Tweede Wereldoorlog en de eerste die de Verenigde Staten, specifiek New York City, als bakermat had. "First Generation American painting is dan ook een synoniem voor Abstract Expressionisme, al wordt de term meer gebruikt om direct te verwijzen naar de kunstenaars van het eerste uur.

Prominente kunstenaars die deze stroming vertigenwoordigen zijn Willem de Kooning, Barnett Newman, Jackson Pollock, Mark Rothko, Clyfford Still, Arshile Gorky, Adolph Gottlieb, Philip Guston en Franz Kline.

De Nederlandse CoBrA-kunst en de Informele schilderkunst zijn sterk verwant aan het abstract expressionisme. Ze zijn in dezelfde tijdgeest ontstaan en vertrokken voor een groot deel van dezelfde uitgangspunten. Het abstract expressionisme heeft gezorgd voor nieuwe mogelijkheden voor de kunstenaar. Het heeft hem toegestaan zich volledig te richten op de beeldende problemen van het schilderen, zonder zich daarbij te hoeven bekommeren om figuratieve elementen. Daarnaast is de wijze waarop een werk tot stand wordt gebracht een radicale breuk met de traditionele schilderkunst. De schilderijen van Pollock zijn meer overblijfselen van een picturale handeling dan een voltooid werk in de traditionele zin van het woord.

 

Willem de Kooning in zijn Fourth Avenue atelier, 1946. Foto: Harry Bowden.
Pearl Perlmuter werkt aan een sculptuur.
Het atelier van Mark Rothko.