News Trending

La Jeune Peinture Belge

affiche voor een expo in Parijs
1945 tot 1948

La Jeune Peinture Belge werd in 1945 opgericht door Robert Delevoy en René Lust ter ondersteuning van een nieuwe generatie kunstenaars. De beweging van La Jeune Peinture Belge speelde in de naoorlogse kunstgeschiedenis een belangrijke rol in de herwaardering van de abstractie.

Met James Ensor als ere-voorzitter, zorgden enkele progressieve sleutelfiguren en kunstverzamelaars voor een stimulerend kader voor een dertiental jonge kunstenaars. Ze zorgden voor een hele reeks internationale tentoonstellingen en slaagden er in de erg uiteenlopende beeldtaal van de kunstenaars de nodige aandacht te schenken. Al snel wordt de beweging een springplank voor velen onder hen. Ook de eerste kiemen voor een nieuwe abstractie worden gelegd. Later vloeit hier de tweede generatie geometrisch abstracten uit voort onder impuls van de groeperingen Art Abstrait en Formes.

In 1948 houdt de beweging op te bestaan doordat geldschieter René Lust overlijdt. In die korte periode drukte de beweging haar stempel op het naoorlogse ontwaken van de Belgische kunst.

leden:

Luc Peire, Pierre Alechinsky, Jan Cockx, Willy Anthoons, Jo Delahaut, Jean Rets, Marc Mendelson, Antoine Mortier, Louis Van Lint, Anne Bonnet, Gaston Bertrand, Rik Slabbinck en Jules Lismonde

Tentoonstelling in Stockholm