News Trending

Vijftigers

Cover van het maandblad Braak waarin de Vijftigers geregeld publiceerden.
1950

Aan het eind van de jaren ’40 liet een nieuwe groep jonge dichters in België en Nederland van zich horen. Ze verzetten zich tegen de kunstopvattingen van hun voorgangers en dan voornamelijk op de poésie parlante uit de jaren 1930.

De tijdsgeest waarin dit gebeurde is dezelfde waarin de CoBrA beweging haar oorsprong vond. Kunstenaars van de CoBrA stelden dat echte ‘vitale’ kunst alleen gemaakt kan worden door werkelijk vrije mensen. Alles wat die vrijheid in de weg stond, moest worden bestreden. Dezelfde reflex zien we ook bij de Vijftigers. De jonge dichters, die pas later de Vijftigers werden genoemd, trachtten hun subjectivisme zo direct mogelijk vorm geven. Dit streek in tegen de haren van de heersende culturele klasse en werd niet altijd au sérieux genomen. Zelf hadden ze daar ook een bewust aandeel in, want zij brachten hun werk ook op een surrealistische wijze aan de man.

De belangrijkste tijdschriften waarin de Vijftigers publiceerden waren Blurb, van Simon Vinkenoog, Braak en Podium waarbij dat laatste het grootste belang had.

Opvallend is dat nogal wat Vijftigers op meer artistieke terreinen naam hebben gemaakt. Lucebert bijvoorbeeld was naast dichter een bekend schilder. De Vlaming Hugo Claus beoefende eveneens beide kunsten, daarnaast was hij nog cineast en beeldhouwer.

Belangrijkste leden:

Lucebert, Hugo Claus, Gerrit Kouwenaar, Hans Andreus, Remco Campert, Jan Elburg, Sybren Polet, Paul Rodenko, Bert Schierbeek, Simon Vinkenoog, Paul Snoek, Jan Hanlo en Louis Paul Boon.

Cover van een nummer van Podium.
Simon Vinkenoog draagt een poëziestuk voor.
Afdruk van Blurb, tijdschrift van Simon Vinkenoog.