News Trending

Eja Siepman van den Berg wint Wilhelminaring

De tiende Wilhelminaring wordt in 2017 toegekend aan Eja Siepman van den Berg. De jury heeft unaniem besloten deze prestigieuze tweejaarlijkse oeuvreprijs voor de beeldhouwkunst uit te reiken aan Eja Siepman van den Berg omdat zij inmiddels al vijftig jaar onverstoord doorwerkt aan een bijzonder en herkenbaar oeuvre met een volstrekt eigen signatuur. Met de bekroning van Eja Siepman van den Berg spreekt de jury waardering uit voor de wijze waarop zij, wars van stijlen en modes, nauwgezet en consequent de menselijke (vrouwelijke) figuur inmiddels decennialang als haar hoofdonderwerp kiest.

De Wilhelminaring wordt dit jaar voor de tiende keer uitgereikt aan een Nederlandse beeldhouwer wiens oeuvre consistent en van hoge kwaliteit is, en die daarnaast een markante plek in de vaderlandse kunstwereld inneemt. De jury bestond deze jubileumeditie uit: Wim Pijbes (voormalig directeur Rijksmuseum en Museum Voorlinden), Hester Alberdingk Thijm (directeur AkzoNobel Art Foundation), Sandra Smets (kunsthistorica en publicist o.a. voor NRC Handelsblad), Geertje Waanders (kunsthistorica, columnist en docent) en André Kruysen (beeldend kunstenaar).
Eja Siepman van den Berg begon haar opleiding aan de Rijksakademie te Amsterdam in 1962 en studeerde af in 1967. Haar carrière nam meteen al een vlucht toen ze in 1967 de Prix de Rome won. Sindsdien heeft zij met haar oeuvre een geheel eigen plek weten te veroveren in de canon van de Nederlandse beeldhouwkunst. Haar werk is vertegenwoordigd in zowel museale als privé collecties. Op vele plekken in de openbare ruimte zijn haar beelden te bewonderen.

Als beeldhouwer is zij verwant aan het gedachtegoed van Charlotte van Pallandt, destijds een van de weinige vrouwen die zich ferm staande hield in een door mannen gedomineerde beeldhouwwereld. In 1978 was zij de eerste winnaar van de Charlotte van Pallandtprijs, een nationale prijs voor jong talent tot 35 jaar. De daarop volgende decennia is zij haar talent blijven bewijzen.
In elke fase van haar leven is haar werk relevant gebleken en van een hoogstaande kwaliteit gebleven. Het werk van Eja Siepman van den Berg is beeldhouwkunst in de klassieke zin van het woord die, in al haar ingetogenheid, nog zo actueel is als de dag dat ze in 1967 als jonge beeldhouwer de Rijksakademie verliet. Het is dan ook op z’n plaats dat het oeuvre van Siepman van den Berg nu wordt bekroond met de Wilhelminaring, een prijs die zich richt op kunstenaars boven de 50 jaar.

De Wilhelminaring is een bijzondere prijs. De kunstenaar wint een speciaal voor haar ontworpen ring. Ook is aan de Wilhelminaring een geldbedrag van 50.000 euro verbonden in de vorm van een door de Gemeente Apeldoorn verleende opdracht voor een beeld in het Sprengenpark in Apeldoorn. Zodra de kunstenaar heeft besloten welk werk zij in het park gaat plaatsen, zal een dichter naar aanleiding van dat werk een gedicht maken. Dit gedicht wordt bij oplevering van het beeld voorgedragen en krijgt een permanente plek bij het beeld in het park. Naast de opdracht, de ring en het gedicht zal er ook een tentoonstelling van het werk van de laureaat worden georganiseerd in het CODA museum in 2018 of 2019.

Een nieuw beeld van Eja Siepman van den Berg zal een welkome aanvulling zijn op de al bestaande collectie beelden van de vorige laureaten. Eerdere winnaars zijn Joop Beljon, Joep van Lieshout, Jan van Munster, Carel Visser, Maria Roosen, John Körmeling, Piet Slegers, Hans van Houwelingen en Auke de Vries.

De feestelijke uitreiking van de Wilhelminaring zal na de zomer plaatsvinden in het CODA Museum in Apeldoorn.