News Trending

Hugo Claus overleden

Op woensdag 19 maart 2008 is de Vlaamse schrijver en kunstenaar Hugo Claus overleden. Hij schreef met "Het verdriet van België" zijn bekendste prozawerk, maar was tijdens zijn leven ook actief als beeldend kunstenaar.

Hugo Claus was actief in verschillende artistieke disciplines. Hij schildere, dichtte, maakte films, maar bovenal was hij dichter en auteur. In de jaren '50 sloot hij zich aan bij de CoBrA beweging op vraag van Dontremont. Later werkte hij dan ook verschillende malen samen met de andere kunstenaars uit deze beweging. Zo maakte hij geregeld gedichten die pasten bij schilderijen van Karel Appel en omgekeerd.

Zijn werk is erg divers van karakter. Claus hield ervan om het banale en het burleske met het tragische en het verhevene te combineren.

Claus overleed op 78-jarige leeftijd in het Antwerpse Middelheimziekenhuis. Hij leed aan de ziekte van Alzheimer en heeft zelf het moment van zijn dood bepaald door euthanasie aan te vragen.

Hugo Claus was actief in verschillende artistieke disciplines. Hij schildere, dichtte, maakte films, maar bovenal was hij dichter en auteur. In de jaren '50 sloot hij zich aan bij de CoBrA beweging op vraag van Dontremont. Later werkte hij dan ook verschillende malen samen met de andere kunstenaars uit deze beweging." data-share-imageurl="">