News Trending

Riki Mijling

Nationaliteit: 
Nederland
Geboorteplaats: 
Nijmegen
1954
Documents: 

Riki Mijling is een beeldend kunstenares afkomstig uit Nijmegen. Ze studeerde aan de koninklijke Academie voor Kunst en Design in den Bosch. Momenteel woont en werkt ze in Amsterdam en in Amoreias Gare (Portugal).

Uit haar vormentaal blijkt Riki Mijlings liefde voor het bouwen. Daarnaast is ze geboeid door het fenomeen ruimte. Beter gezegd: door het veroveren van die ruimte, in fysieke, filosofische of puur functionele betekenis. Ze beperkt zich hiervoor tot essentiële, veelal geometrische vormen.

Haar sculpturen ontstaan systematisch maar tegelijkertijd via een door de intuïtie gestuurd ontwerpproces. Daarbij past zij evenwel mathematische wetmatigheden toe, zoals de gulden snede. Die aanpak resulteert in reeksen geometrische sculpturen, ontstaan uit een logische opeenvol- ging van herinterpreteren en reduceren. De ene vorm roept de andere op.

Kunstwerken